دسته بندی مطالب

اعظم بروجردی

اعظم بروجردی

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

  اعظم رحمن بروجردی   تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۶ تهران   تخصص: نویسنده،کارگردان   تحصیلات: کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشکده هنرهای زیبا، ۱۳۶۸کارشناسی ارشد کارگردانی و بازیگری از دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۲ موسس کانون تئاتر بانوان در وزارت ارشاد وفرهنگ اسلامی   طراح ومدیر جشنواره تئاتر بانوان   اجراها:…

اعضای جدید

۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

  اخبار انجمن قلم طی بررسی رزومه و مصاحبه نهایی که توسط هیئت موسس صورت گرفت، عضویت افراد زیر در انجمن قلم پذیرفته شد. اعظم بروجردی معصومه خسروشاهی معصومه امیرزاده ناصر فرزین