دسته بندی مطالب

رهبری موقت

رضا اسماعیلی: شعر امروز در محتوا عقب است

۲۰ دی ۱۳۹۶

رضا اسماعیلی در «شابک» مطرح کرد:شعر امروز در محتوا عقب است یک شاعر در برنامه تلویزیونی «شابک» گفت: روند شعر امروز در حوزه ساختار و فرم روند روبه رشد و قابل تاملی است و پیشرفت‌های درخشانی در این حوزه داشته‌ایم اما من احساس می‌کنم در حوزه محتوا ما همچنان عقب…