دسته بندی مطالب

طنز، قصه ، قصه های طنزآمیر

اگر دنیا وارونه بود

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

    دنیای ما دنیای عجیبی است..پر از حوادث عجیب غریب.پر ار شادی ها و غم ها…هر کدام از ما در طول زندگی خودمان با حوادثی رو به رو می شویم که گاهی نا خواسته است.حوادثی که هر کدام از آن ها می تواند گوشه ای از  دفتر زندگی ما…