دسته بندی مطالب

عباسعلي براتي‌پور

عباسعلی براتی پور

۴ تیر ۱۳۹۶

  متولد: ۱۳۲۲ تحصیلات: لیسانس  زبان و الکترونیک سوابق کاری: اعزام به آمریکا جهت طی دوره زبان و الکترونیک استخدام در نیروی هوایی اداره جلسات نقد وبررسی شعر حوزه هنری از سال ١٣۶٨ تا کنون کارشناس شعر و دبیرکانون شاعران بنیاد جانبازان به مدت شش سال (از سال ٧۴ تا…

عباسعلی براتی‌پور

۴ اسفند ۱۳۹۴

“عباسعلی براتی‌پور” متولد: ۱۳۲۲ تحصیلات: لیسانس  زبان و الکترونیک سوابق کاری: اعزام به آمریکا جهت طی دوره زبان و الکترونیک استخدام در نیروی هوایی اداره جلسات نقد وبررسی شعر حوزه هنری از سال ١٣۶٨ تا کنون کارشناس شعر و دبیرکانون شاعران بنیاد جانبازان به مدت شش سال (از سال ٧۴…