دسته بندی مطالب

9دی،نه دی،شعر

هنوز داغ پدرهای بی پسر شده را کسی نبرده ز خاطر..شعری از محمد مهدی سیار

۹ دی ۱۳۹۶

هنوز ماتم زنهای خون جگر شده را هنوز داغ پدرهای بی پسر شده را کسی نبرده ز خاطر، کسی نخواهد برد ز یاد، خاطره باغ شعله ور شده را کسی نبرده ز خاطر، نه صبح رفتن را نه عصرهای به دلواپسی به سر شده را نه آهِ مانده بر آیینه…