دسته بندی مطالب

اکبر صحرایی

۲۷ تیر ۱۴۰۰ اعضا اعضای انجمن

اکبر صحرایی

 

تحصیلات: لیسانس مدیریت

 

سوابق کاری: 

نویسندگی در نشریات کشوری، دو هفته نامۀ کمان و عصر پنج شنبه و دیگر روزنامه های کثیر انتشار

 

 

افتخارات کسب شده:

۱ـ برگزیده ی اولین دوره ی جایزه ی ادبی اصفهان۱۳۸۲ با داستان زخم صورت

۲ـ برگزیده ی داستان های دفاع مقدس سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۵ بنیاد حفظ…دفاع مقدس و انجمن قلم ایران.

۳ـ متخب کتاب یاد هدایت۱۳۸۲دومین دوره ی جایزه ی ادبی صادق هدایت. (داستان رودخانه ی مرزی)

۴ـبرگزیده نخست مجموعه داستان پنجمین جشن فرهنگ فارس۱۳۸۳٫ «خمپاره ی خواب آلود»

۵_ برگزیده ی نهمین دوره ۱۳۸۱و سیزدهمین دوره ۱۳۸۵ جشنواره ی مطبوعات ایران

۶ـ برگزیده ی داستان چهارمین۱۳۸۵، پنجمین۱۳۸۶ و ششمین۱۳۸۷همایش ادبی سوختگان وصل.

۷ـ برگزیده ی دومین ۱۳۸۵و چهارمین۱۳۸۸ دوره ی همایش پاسداران اهل قلم.

۸ـ رتبۀ اول چهارمین دوره ی کتاب فصل سال جمهوری اسلامی ۱۳۸۶با رمان “کاش کمی بزرگتر بودم.”

۹ـ برگزیده کتاب سال سلام بچه ها حوزه ی علمیه قم ۱۳۸۶ با “رمان کاش کمی بزرگتر بودم.”

۱۰ـبرگزیده سه دوره کتاب سال دفاع مقدس.(دوازدهمین۱۳۸۶سیزدهمین۱۳۸۷و چهاردهمین۱۳۸۸)

۱۱ـ جایزۀ کتاب سال یازدهمین دورۀ شهید غنی پور۱۳۹۰ با کتاب زندگینامه داستانی “تپه جاویدی و راز اشلو”

۱۲ـ نقدیری بخش داستان پنجمین جایزه ادبی جلال آل احمد ۱۳۹۰(رمان حافظ هفت)

۱۳ـ جایزه سیمین دوره کتاب سال جمهوری اسللامی ۱۳۹۱( حافظ هفت)

۱۴ـ برگزیده دهمین دورۀ کتاب سال پاسداران اهل قلم ۱۳۹۴(سی مرد و سی مرغ)

۱۵ـ برگزیده هفدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس(۱۳۹۶)

۱۶ـ برگزیده دوازدهمین دوره کتاب سال پاسداران اهل قلم(۱۳۹۶) با کتاب عزیز جهان

۱۷ـ برگریده اولین دورۀ جشنوارۀ بوی خاک انتشارات علمی فرهنگی۱۳۹۷ با مجموعه داستان پیرمرد و حوری.

۱۸- نامزد هیجدهمین دورۀ کتاب سال انجمن قلم زرین ایران ۱۳۹۹ با رمان کتیبه ژنرال

۱۹- برگزیده اولین دور کتاب سال فارس۱۳۹۹ با رمان کتیبه ژنرال

۲۰- برگزیده پانزدهمین دوره کتاب سال پاسداران اهل قلم با رمان کتیبه ژنرال ۱۳۹۹

 

 

عناوین آثار:

۱ ـ کانال و مهتاب  مجموعه داستان انتشارات سرداران ۱۳۷۸

۲ ـ هزار و نه مجموعه داستان انتشارات  سرداران ۱۳۸۹

۳ ـ خمپاره ی خوآب آلود مجموعه داستان طنز ۱۳۸۲(چاپ ۱۲)

۴ـ  پرونده ی ۳۱۲  رمان انتشارات شاهد ۱۳۸۴(چاپ چهارم)

۵ـ آنا هنوز هم می خندد  مجموعه داستان انتشارات سوره ی مهر ۱۳۸۵(چاپ ششم)

۶ـ خیابان پیر مجموع داستان نشر شاهد ۱۳۸۵

۷ـ کاش کمی بزرگ تر بودم رمان نوجوان  انتشارات علمی فرهنگی ۱۳۸۵

۸ـ شمشاد و آرزوی چهارم رمان نشر شاهد۱۳۸۷

۹ـ خیلی خیلی محرمانه مستند داستانی عملیات قدس ۳ نشر صریر۱۳۸۷

۱۰ـ آدم هم پوست می اندازد مجموعه داستان نشر تکا۱۳۸۸(چاپ سوم)

۱۱ـ معمای کانال ماهی داستان طنز ناشر علمی فرهنگی۱۳۸۸

۱۲ـ زندگی نامه داستانی ” تپه ی جاوید و راز اشلو” ناشر ملک اعظم۱۳۸۹ (چاپ دوازدهم)

۱۳ـ رمان “حافظ هفت” ناشر سوره ی مهر۱۳۹۰( چاپ پنجم)

۱۴ـ “می شد آن شب نکشمش” مجموعه داستان دفاع مقدس ناشر پالیزان۱۳۹۰

۱۵ـ  ماه عسل قطبی ناشر یاران ۱۳۹۱ (مجموعه داستان کوتاه دفاع مقدس زنان فارس) به کوشش اکبر صحرایی

۱۶ـ جلد۱: آمبولانس شتری (مجموعه طنز دفاع مقدس دارو دسته دارعلی)ناشر سوره مهر۱۳۹۲ چاپ ۴

۱۷ـ جلد۲: گردان بلدرچین ها (مجموعه طنز دفاع مقدس دارو دسته دارعلی) ناشر سورۀ مهر۱۳۹۲چاپ ۴

۱۸ـ جلد۳: برانکارد دربستی. (مجموعه طنز دفاع مقدس دارو دسته دارعلی)ناشر سورۀ مهر۱۳۹۲چاپ ۴

۱۹ـ جلد۴: تویوتای خرگوشی.(مجموعه طنز دفاع مقدس دار و دسته دارعلی)ناشر سورۀ مهر۱۳۹۳چاپ ۴

۲۰ـ جلد ۵: مین سوسکی(دار و دسته دارعلی) ناشر سوره مهر ۱۳۹۴

۲۱ـ جلد ۶: بمب کلاغی (دارو دسته دارعلی) ناشر سوره ۱۳۹۵

۲۲ـ آواز بچه آتش(رمان) ناشر جمکران ۱۳۹۵

۲۳ـ کوشک زلزله زندگی نامه داستانی (ناشر کتابستان ۱۳۹۵)

۲۴ـ عزیز جهان زندگی نامه داستانی (ناشر کتابستان۱۳۹۵)

۲۵ـ جلد ۶: بمب کلاغی(دار و دسته دارعلی) ناشر سوره مهر۱۳۹۶

۲۶ـ جلد۷: خمپاره های نقلی(دارو دسته دارعلی) ناشر سوره مهر ۱۳۹۶

۲۶ـ آرزوی چهارم ناشر به نشر ۱۳۹۷

-۲۷  سنگر علاف ها ناشر به نشر ۱۳۹۶

۲۸ ـ پیرمرد و حوری ناشر به نشر ۱۳۹۸

۲۹ ـ کتیبه ژنرال ۲ جلدی ناشر شهید کاظمی ۱۳۹۸

۳۰ _ فرار به جابلقا سوره مهر ۱۳۹۸

 

آثار ترجمه:

۱ـ معمای کانال ماهی ترجمه انگلیسی ناشر علمی فرهنگی۱۳۸۹مترجم سوفیا کوتلاکی

۲ـ  کاش کمی بزرگتر بودم ترجمه انگلیسی انتشارات علمی فرهنگی ۱۳۹۲

۳ـ تپه جاویدی و راز اشلو ترجمه به عربی ۲۰۱۸ میلادی

 

اسامی نامزدهای کتاب های بخش داستان بزرگسال بیست و دومین دوره جشنواره قلم زرین از سوی هیئت داوران معرفی شد.

۱۲ تیر ۱۴۰۳
  اسامی نامزدهای کتاب های بخش داستان بزرگسال بیست و دومین دوره جشنواره قلم زرین از سوی هیئت داوران معرفی شد. به گزارش دبیرخانه...

اسامی نامزدهای کتاب های بخش داستان کودک و نوجوان بیست و دومین دوره جشنواره قلم زرین از سوی هیئت داوران معرفی شد.

۱۲ تیر ۱۴۰۳
  اسامی نامزدهای کتاب های بخش داستان کودک و نوجوان بیست و دومین دوره جشنواره قلم زرین از سوی هیئت داوران معرفی شد. به...

اسامی نامزدهای کتاب های بخش نقد و پژوهش ادبی بیست و دومین دوره جشنواره قلم زرین از سوی هیئت داوران معرفی شد.

۱۲ تیر ۱۴۰۳
  اسامی نامزدهای کتاب های بخش نقد و پژوهش ادبی بیست و دومین دوره جشنواره قلم زرین از سوی هیئت داوران معرفی شد. به...

اسامی نامزدهای کتاب های بخش شعر بزرگسال بیست و دومین دوره جشنواره قلم زرین از سوی هیئت داوران معرفی شد.

۱۰ تیر ۱۴۰۳
  اسامی نامزدهای کتاب های بخش شعر بزرگسال بیست و دومین دوره جشنواره قلم زرین از سوی هیئت داوران معرفی شد. به گزارش دبیرخانه...

اسامی نامزدهای کتاب های بخش شعر کودک و نوجوان بیست و دومین دوره جشنواره قلم زرین از سوی هیئت داوران معرفی شد.

۱۰ تیر ۱۴۰۳
  اسامی نامزدهای کتاب های بخش شعر کودک و نوجوان بیست و دومین دوره جشنواره قلم زرین از سوی هیئت داوران معرفی شد. به...

پیام تسلیت انجمن قلم ایران به مناسبت شهادت آیت الله رئیسی رئیس جمهور محبوب و همراهان شهیدش

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
  إنا للَّه و إنا إلیه راجعون ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت (شهید مظلوم، آیت الله بهشتی)   در سالروز ولادت با سعادت...

پیام تسلیت اعضای هیئت مدیره انجمن قلم ایران در پی درگذشت مرحوم منصور ایمانی

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
  انا لله وانا الیه راجعون خانواده محترم ایمانی مصیبت از دست دادن جناب آقای منصور ایمانی(صبا) را به شما و سایر بازماندگان تسلیت...

فراخوان بیست و دومین دورۀ جشنواره قلم زرین

۲ اسفند ۱۴۰۲
  فراخوان بیست و دومین دوره جشنواره قلم زرین انجمن قلم ایران خرسند است آغاز به کار بیست و دومین دوره جشنواره قلم زرین...