دسته بندی مطالب

جشنواره ها

140014
تیر
نوزدهمین جشنواره قلم زرین

  تاریخ برگزاری و اهدای جوایز نوزدهمین جشنواره قلم زرین زمان : دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ مکان: کتابخانه مرکزی پارک شهر   دبیر: سهیلا عبدالحسینی   داوران: بخش پژوهش و نقد ادبی: احمد شاکری، دکتر انسیه خزعلی، دکتر محمود بشیری ( به سرداوری احمد شاکری)  بخش داستان بزرگسال: راضیه تجار،…

9914
تیر
هجدهمین جشنواره قلم زرین

تاریخ برگزاری و اهدای جوایز هجدهمین جشنواره قلم زرین زمان : شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ مکان: سالن اجتماعات انجمن قلم ایران دبیر: کامران شرفشاهی داوران: بخش پژوهش و نقد ادبی: دکتر محمود بشیری، دکتر اسماعیل امینی، دکتر امیدعلی مسعودی ( به سرداوری دکتر محمود بشیری)  بخش داستان بزرگسال: یوسف قوجق،…

9814
تیر
هفدهمین جشنواره قلم زرین

تاریخ برگزاری و اهدای جوایز هفدهمین جشنواره قلم زرین زمان :پنجشنبه ۱۳تیر ۱۳۹۸ مکان: باغ کتاب تهران دبیر: رحیم مخدومی داوران: بخش پژوهش و نقد ادبی: دکتر محمود بشیری، دکترانسیه خزعلی و کامران پارسی نژاد ( به سرداوری دکتر محمود بشیری) داوران بخش داستان: احمد شاکری، راضیه تجار، جهانگیر خسروشاهی…

139714
تیر
شانزدهمین جشنواره قلم زرین

تاریخ برگزاری و اهدای جوایز :‌پنجشنبه ۱۴ تیر مکان: تالار اجتماعات انجمن قلم ایران دبیر: وجیهه سامانی داوران بخش پژوهش و نقد ادبی: دکتر محسن پرویز، احسان عباسلو و مرضیه محمدزاده ( به سرداوری محسن پرویز) داوران بخش داستان: کامران پارسی نژاد، راضیه تجار، سهیلا عبدالحسینی(به سرداوری کامران پارسی نژاد)…

139614
تیر
پانزدهمین جشنواره قلم زرین

 پانزدهمین جشنواره قلم زرین تاریخ برگزاری و اهدای جوایز :‌چهارشنبه ۱۴ تیر مکان: تالار اجتماعات انجمن قلم ایران دبیر: یوسف قوجق داوران بخش پژوهش و نقد ادبی: کامران پارسی نژاد، محمود بشیری و مرضیه محمدزاده ( به سرداوری کامران پارسی نژاد) داوران بخش داستان: راضیه تجار، حسین فتاحی، مریم مقانی…

139514
تیر
چهاردهمین جشنواره قلم زرین

 چهاردهمین جشنواره قلم زرین تاریخ برگزاری و اهدای جوایز :‌۱۳۹۵/۴/۱۴ مکان: تالار مهر حوزه هنری. دبیر:‌محمدرضا اصلانی. داوران بخش پژوهش و نقد ادبی: دکتر محمود بشیری، کامران پارسی نژادشیرازی، عباس اشرفی (به سرداوری کامران پارسی‌نژاد شیرازی). داوران بخش داستان: راضیه تجار، مریم مقانی، محمدعلی گودینی (به سرداوری راضیه تجار). داوری…

139414
تیر
سیزدهمین جشنواره قلم زرین

سیزدهمین جشنواره قلم زرین تاریخ برگزاری و اهدای جوایز :‌ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ مکان: تالار مهر حوزه هنری دبیر: کامران پارسی نژاد داوران بخش پژوهش و نقد ادبی: دکتر انسیه خزئلی، دکتر ابراهیم خدایار و دکتر محمود بشیری(سرداور) داوران بخش داستان بزرگسال:  محمدعلی گودینی، مریم مقانی و سهیلا عبدالحسینی(سرداور). داوری بخش داستان کودک و…

139314
تیر
دوازدهمین جشنواره قلم زرین

      دوازدهمین جشنواره قلم زرین تاریخ برگزاری و اهدای جوایز :‌۱۳۹۳/۰۴/۱۴ مکان: تالار مهر حوزه هنری. دبیر:‌علی اکبر والایی. داوران بخش پژوهش و نقد ادبی: دکتر محسن پرویز، کامران پارسی نژادشیرازی، محمدرضا سرشار (به سرداوری محمدرضا سرشار). داوران بخش داستان: راضیه تجار، احمد شاکری، سهیلا عبدالحسینی (به سرداوری راضیه تجار)….

139214
تیر
یازدهمین جشنواره قلم زرین

          یازدهمین جشنواره قلم زرین زمان برگزاری و معرفی آثار برتر: ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ دبیر جشنواره: رضا اسماعیلی. مکان: باغ زیبا (مجموعه فرهنگی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی). مراسم مشترک با خانه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به مناسبت روز ملی قلم). داوران بخش پژوهش و نقد ادبی:…

139114
تیر
دهمین جشنواره قلم زرین

          دهمین جشنواره قلم زرین زمان برگزاری مراسم و معرفی آثار برتر: ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ مکان: تالار اجتماعات انجمن قلم ایران. دبیر جشنواره:‌ رضا رسولی. داوران بخش پژوهش و نقد ادبی: دکتر محسن پرویز، دکتر صابر امامی، سهیلا عبدالحسینی. داوران بخش داستان: سمیرا اصلانپور، احمد شاکری (سرداور)، وجیهه علی اکبری سامانی. داوران بخش…

139014
تیر
نهمین جشنواره قلم زرین

           نهمین جشنواره قلم زرین تاریخ برگزاری مراسم و اعلام نتایج: ۱۳۹۰/۰۴/۱۴  مکان: تالار اجتماعات انجمن قلم ایران. دبیر جشنواره: احمد شاکری. داورن بخش پژوهش و نقد ادبی: دکتر محسن پرویز، محمدرضا سرشار، احمد شاکری. داوران بخش داستان: فیروز زنوزی­ جلالی، سهیلا عبدالحسینی، محمدعلی گودینی. داوران بخش شعر: رضا اسماعیلی،…

138914
تیر
هشتمین جشنواره قلم زرین

هشتمین جشنواره قلم زرین تاریخ برگزاری مراسم و اعلام نتایج: ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ مکان: تالار اجتماعات انجمن قلم ایران. دبیر جشنواره: احمد شاکری. داوران بخش پژوهش و نقد ادبی: کامران پارسی نژاد (سرداور)، دکتر ابراهیم خدایار، سیدعلی کاشفی خوانساری، دکتر علی­اکبر ولایتی. داوران بخش داستان: سمیرا اصلانپور، راضیه تجار (سرداور)، حسین فتاحی….

138814
تیر
هفتمین جشنواره قلم زرین

         هفتمین جشنواره قلم زرین زمان برگزاری و اهدای جوایز : ۱۳۸۸/۰۴/۱۴      محل برگزاری: تالار سوره حوزه هنری. دبیر جشنواره: جواد محقق. داوران بخش پژوهش و نقد ادبی: دکتر عباسعلی وفایی، سهیلا عبدالحسینی، دکتر حسن ذوالفقاری، دکتر محمدرضا سنگری. داوران بخش داستان: راضیه تجار، فیروز زنوزی­ جلالی،…

138714
تیر
پنجمین و ششمین جشنواره قلم زرین

پنجمین و ششمین دوره جشنواره قلم زرین   تاریخ برگزاری و اهدای جوایز: ۱۴ تیر ۱۳۸۷ . مکان: تالار اجتماعات انجمن قلم ایران . دبیر:‌پدرام پاک­آیین. داوران بخش پژوهش و نقد ادبی: دکتر عباس اشرفی، دکتر یحیی یثربی، شمس­ الدین رحمانی، حمید گروگان، علی معلم­ دامغانی. داوران بخش داستان: سکینه…

138514
تیر
چهارمین جشنواره قلم زرین

چهارمین جشنواره قلم زرین زمان معرفی برگزاری  و  اهدای جوایز: ۱۳۸۵/۰۴/۱۴ مکان برگزاری: تالار اجتماعات انجمن قلم ایران. دبیر:‌ مریم صباغ­ زاده. داوران بخش پژوهش و نقد ادبی: محمدرضا ترکی (سرداور)، دکتر صابر امامی، سیدناصر هاشمی. داوران افزوده شده به مرحله نهایی: دکتر سیدیحیی یثربی، علی معلم­ دامغانی. داوران بخش…