دسته بندی مطالب

ادبیات معاصر،پهلوی،سالگرد پیروزی انقلاب

تطهیر شاهنشاهی در ادبیات داستانی معاصر

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

نشستی با حضور احمد شاکری و رضا اسماعیلی پیرامون تطهیر پهلوی در ادبیات معاصر اشاره: سال گذشته محفلی با عنوان «تطهیر پهلوی» توسط مجمع ناشران انقلاب اسلامی برگزار شد. در این نشست عنوان مذکور بیشتر در جریان تاریخ نگاری و کتب سیاسی بررسی شد. قرار بود تا این موضوع در زمینه…