دسته بندی مطالب

داستان کوتاه، داستان نوجوانان، انقلاب اسلامی، امام خمینی، رهبری

عکسی در آیینه دلم

۱۱ خرداد ۱۳۹۸

کتاب “عکسی در آیینه دلم” مجموعه داستانهای کوتاه نوشته “محسن پرویز” است که توسط انجمن قلم ایران در مجموعه آثار پیشکسوتان به چاپ رسیده است. “محسن پرویز” (متولد ۱۳۴۲) از نوزده سالگی داستان نویسی را برای کودکان و نوجوانان آغاز کرد و مجموعه حاضر دارای دوازده داستان کوتاه و ۲۶۳صفحه…