دسته بندی مطالب

سهیلا عبدالحسینی

سهیلا عبدالحسینی

۴ اسفند ۱۳۹۴

“سهیلا عبدالحسینی” متولد: ۱۳۴۰ تحصیلات: فوق دیپلم ادب و فرهنگ سوابق کاری: مسئولیت واحد تحقیقات مؤسسه امور سینمایی بنیاد جانبازان دبیر جلسات نقد و تدریس عناصر دفتر ادبیات داستانی بنیاد جانبازان مجله ادبیات داستانی حوزه هنری دفتر ادبیات داستانی بسیج دانشجویی داوری مسابقات کشوری، استانی در آموزش و پرورش، بسیج،…