دسته بندی مطالب

صنعت نشر، فروش کتاب، بازاریابی، فرهنگ، فرهنگ کتابخوانی

گمشده امروز صنعت نشر چیست؟

۲۹ خرداد ۱۳۹۷

آیا مشکلات حوزه نشر، به جامعه و پایین بودن میزان علاقه‌ مخاطبان به مطالعه یا آنطور که گفته‌ می‌شود، «فرهنگ کتاب‌نخوانی» برمی‌گردد یا مشکل، در واقع عدم وجود فرهنگ کار و کسبی و عدم وجود نگاه اقتصاد محور در صنعت نشر است؟ خبرگزاری تسنیم– عادل طالبی آیا عدم آشنایی فعالان…