دسته بندی مطالب

مثنوی، قصیده، چهارپاره، ترانه،شهید ولی الله چراغچی

حماسه های غزل

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

  مجموعه مثنوی، قصیده، چهارپاره و ترانه های شاعر هستند که در کتابی حدودا ۲۵۰صفحه ای گرد آمده اند. اکثر ترانه ها قبلا در قالب آثار موسیقی توسط خوانندگان اجرا شده اند و یمی از مثنوی های بلند کتاب که حدود سیصد بیت است در رثای شهید ولی الله چراغچی…