دسته بندی مطالب

مريم پوريامين

مریم پوریامین

۹ اسفند ۱۳۹۴

“مریم پوریامین” متولد: ۱۳۳۹ تحصیلات: کارشناس ارشد فیلم‌نامه‌نویسی از باغ فردوس سوابق کاری: در حوزه‌ی فرهنگی و هنری، صاحب مقالات و نقدهای متعدد ادبی در حوزه‌ی کتاب و سینما سابقه‌ی مطبوعاتی و چندین دوره عضویت در هیأت مدیره انجمن روزنامه‌نگاران مسامان عضویت در انجمن منتقدین و نویسندگان زمینه‌ی حضور در…