دسته بندی مطالب

میترا هنرمند

میترا هنرمند

۱۰ اسفند ۱۳۹۴

“میترا هنرمند” متولد: ۱۳۴۳ تحصیلات: لیسانس پرستاری سوابق کاری: پرستار بیمارستان عناوین آثار: “فریادهای بی صدا”