دسته بندی مطالب

پرچم ایران،ایرانی،شرف

احترام به پرچم ملی

۱۷ دی ۱۳۹۶

  پرچم هرکشور نماد استقلال, شرف, افتخار, و در حقیقت ناموس مردم آن است. درجنگها,دراهتزاز بودن پرچم نشانه دوام و بقای ارتش و نصب پرچم در هرنقطه, علامت تسلط بر آن و تعلقش به آن کشور است.در آیینهای ملی به آن ادای احترام نظامی می کنند و در مواردی در…