دسته بندی مطالب

پهلوان، افسانه ، جوانمرد، رستم ، گرشاسب، انقلاب اسلامی، شهید همت، شهید کازرونی

پهلوانان روزگار ما

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

  از قدیم کتاب ها پر بود از زندگی پهلوانان افسانه ای و خیلی دور دست که جوانمرد بودند و کار های عجیب و غریب انجام می دادند  و دلیر و بی باک بودند. افسانه هایی که  در آن رستم ها و گرشاسب ها با اژدها و شیر نبرد می…