دسته بندی مطالب

محسن سلیمانی

یادداشت راضیه تجار دبیر انجمن قلم ایران، در پی درگذشت محسن سلیمانی

۷ بهمن ۱۳۹۶

راضیه تجار دبیر انجمن قلم ایران، در پی درگذشت محسن سلیمانی در یادداشتی نوشت:   باور نمی کند، دل من مرگ خویش را نه، نه من این یقین را باور نمی کنم   مرگ حق است ولی مرگ از این دست آدمی را به آه و حسرت وا می‌دارد. محسن…