دسته بندی مطالب

محمدسعید احمد زاده

محمّدسعید احمدزاده

۱۵ دی ۱۳۹۹

محمّدسعید احمدزاده متولد ۱۳۵۶ سوابق ادبی: انتشار رمان “شب پیر”، ۱۳۹۶ ، انتشارات قلم تهران، چاپ دوم ۱۳۹۸ مجموعه داستان “برای ابدیتی بی­ انتها”، ۱۳۹۷ ، انتشارات نادریان شیراز رمان “بلوای خاک”: انتشارات قلم تهران،  ۱۳۹۸ رمان طنز “خشتمال”: انتشارات کتاب کوچه، ۱۳۹۹ ( برگزیده نخستین دوره جایزه ادبی کوچه)…