دسته بندی مطالب

مهديه طايفه

مهدیه طایفه

۱۰ اسفند ۱۳۹۴

“مهدیه طایفه” متولد: ۱۳۴۵ تحصیلات: کارشناس زبان و ادبیات عرب عناوین آثار: “فصل دیدار” “به جای پدرم” “کلک مشکین” “فرمانروای مه” “پذیرایی با گلوله” و …