دسته بندی مطالب

مشاهیر

غنی ترین فقیر- زندگینامه داستانی شیخ صفی الدین اردبیلی

۱۲ مرداد ۱۴۰۰

غنی ترین فقیر- زندگینامه داستانی شیخ صفی الدین اردبیلی نویسنده: مجتبی حبیبی   برادرهای بزرگ تر، مقام علمی و تزکیه ی نفس او را به درستی باور داشتند. از این نظر، هرگز حسادتی را از خود بروز نمی دادند. با اشاره ی مادر، دریافته بودند و می دانستند برادر، سوای…

مردی از میهنه_ زندگینامه داستانی ابوسعید ابوالخیر

۱۲ مرداد ۱۴۰۰

مردی از میهنه_ زندگینامه داستانی ابوسعید ابوالخیر نویسنده: انسیه تاجیک   ابوسعید نگاهی به دوست خود کرد و گفت: به یاد داری آن روز را که استاد به ما املایی می‌گفت، که متن آن این بود:«از خوبی مرد مسلمان، ترک هرچیزی است که به کارش نیاید.» هردو نفرمان آ« را…

خورشید تابان- زندگینامه داستانی شیخ فضل الله نوری

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

خورشید تابان- زندگینامه داستانی شیخ فضل الله نوری نویسنده: سعید اسدی فر   شیخ با طمانینه و آرامش کامل، عصازنان جلو آمد و به جمعیت انبوه مستقر در میدان نگاه کرد و آن گاه سرش را به آسمان بلند کرد و این آیه را تلاوت کرد: “و افوض امری الی…

تسبیح ستاره ها- زندگینامه داستانی طیب حاج رضایی

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

تسبیح ستاره ها- زندگینامه داستانی طیب حاج رضایی نویسنده: یوسف نیک فام   طیب گفت: “فردا با دسته بیرون می ریم.” فخرالسادات گفت: “نرو طیب، فردا رو نرو!” طیب گفت: “نرم فخری؟ نرم؟ حرف آقای خمینی رو گوش نکنم؟ حرف سید آل علی رو گوش نکنم؟” فخرالسادات گفت: “یواش تر،…

فصل گنجشکها- زندگینامه داستانی صائب تبریزی

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

فصل گنجشکها- زندگینامه داستانی صائب تبریزی نویسنده: یوسف نیکفام   … احساس خاصی به این شعر پیذا کرده بود. یک سر آن را زیر لب تکرار می کرد. چشمهایش به درختان سر به فلک کشیده بود و با طمانینه و آرام قدم بر می داشت. دوست داشت آن را بر…

در یتیم ری- زندگینامه داستانی محمدبن علی بن بابویه؛ ملقب به “شیخ صدوق”

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

در یتیم ری- زندگینامه داستانی محمدبن علی بن بابویه؛ ملقب به “شیخ صدوق” نویسنده: محمدرضا اصلانی   غروب آفتاب نزدیک بود. سایه ی بلند دیوارها و درخت های باغچه، چون فرشی ناپیدا در حیاط و ایوان گسترده شده بود. ابوجعفر با گشاده رویی، مهمان و دوست قدیمی اش را بدرقه…

امیر دبیر- زندگینامه داستانی عنصرالمعالی کیکاووس بن وشمگیر

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

امیر دبیر- زندگینامه داستانی عنصرالمعالی کیکاووس بن وشمگیر نویسنده: حسین گلدوست     دو هفته بعد، امیر کیکاووس را در خوابگاهش یافتند، که روح از کالبدش به سرای ابدی پرواز کرده بود. خادمی که به اتاق امیر وارد شده بود، او را چنان یافته بود، که انگار بعد از سفری…

نرگسزار های دریاچه پریشان- زندگینامه داستانی نصرالله مردانی

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

نرگسزار های دریاچه پریشان- زندگینامه داستانی نصرالله مردانی نویسنده: فاطمه بهبودی   حمید یک دسته گل نرگس روی مزار می گذارد. بابا این گل را خیلی دوست داشت. اسفند ماه، فصل روییدن نرگس های دریاچه ی پریشان بود. نرگسزار، دشت بزرگی بود، نزدیک دریاچه. بسته به خنکی یا گرمای هوا،…

آن مهمان عزیز- زندگینامه داستانی میرزا علی اکبر ثقه الاسلام تبریزی

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

آن مهمان عزیز- زندگینامه داستانی میرزا علی اکبر ثقه الاسلام تبریزی نویسنده: محمدرضا اصلانی   میل داشت تا مکنونات قلبی اش را بر دفتری بنویسد، آنگونه که عادت دیرینه اش بود و به آن خو گرفته بود. با ضربت شمشیری که بر بازوی راستش فرود آمد، از اندیشیدن بازمانده بود….

رازهای یک قرارداد ننگین- زندگینامه داستانی میرزا محمد حسن شیرازی

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

رازهای یک قرارداد ننگین- زندگینامه داستانی میرزا محمد حسن شیرازی نویسنده: علی اکبر والایی   روزگار عجیبی است امیر اعظم! رعیتی که یک شب بدون کشیدن قلیان خواب به چشمانش نمی رفت، حالا انگار شده است تارک دنیا! ریاضت می کشند و به خودشان ضرر می زنند، اما پا روی…

نقش جهان در نصف جهان- زندگینامه داستانی استاد محمود فرشچیان

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

نقش جهان در نصف جهان- زندگینامه داستانی استاد محمود فرشچیان نویسنده: زهرا عامری   مادر رفت سر حوض، گوشه ی ترنج آن نشست، وضو گرفت، قرآن را روی رحل گذاشت و مشغول قرائت شد. محمود با دیدن این صحنه، سر شوق آمد و به سراغ وسایلش رفت. تصویر مادر را…

خورشید تبریز- زندگینامه داستانی شمس تبریزی

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

خورشید تبریز- زندگینامه داستانی شمس تبریزی نویسنده: عبدالله رفیعی   … ابتدا باید بدانی که انسان در زمانی که در آن جهان بود، اصوات و الحان بسیاری را به گوش جان شنیده بود. روح و ضمیر انسان ها، آن اصوات و الحان را به این دیار آورده اند. اما در…

سفیر سیمرغ- زندگینامه داستانی علامه امینی

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

سفیر سیمرغ- زندگینامه داستانی علامه امینی نویسنده: حسین گلدوست     درخت شریف “الغدیر” آرام آرام تناور و سبز میشد و هر شاخ و برگش، خاطره ای و درسی به مؤلفش می آموخت. هیچ برگی از این کتاب جاودان تحریر نشد، مگر اینکه جلوه ای از نظر ارواح معصومین را…

حکیم سبزوار- زندگینامه داستانیحاج ملا هادی سبزواری

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

حکیم سبزوار- زندگینامه داستانیحاج ملا هادی سبزواری نویسنده: منیر السادات موسوی     … من آن مرد را با همان گیسوان و همان صورت که مرحوم ملا هادی در شعرهایش تفسیر و توصیف کرده است، دیده ام. من نگاه ایشان به ستارگان را در آن شب مهتابی و در کاروانسرای…

آغازگر حماسه- زندگینامه داستانی دقیقی طوسی

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

آغازگر حماسه- زندگینامه داستانی دقیقی طوسی نویسنده: منیر السادات موسوی   وقتی چشم بازکردم، روی خاک ها زانو زده بود و کتابش را کناری انداخته بود. دستهایش را روی سرش گذاشته بود و شانه هایش می لرزید.  وقتی سکوت مرا دید، از جا بلند شد. به صورتش نگاه کردم. اشک…