دسته بندی مطالب

مشاهیر

ذخیره نامیرا- زنذگینامه داستانی سید اسماعیل جرجانی

۶ مرداد ۱۴۰۰

ذخیره نامیرا- زنذگینامه داستانی سید اسماعیل جرجانی نویسنده: علی معصومی   گرچه پزشکان نامدارپیشین،زحمت های زیادکشیده وذخایر ارزشمندی ازمعارف پزشکی به یادگار نهاده بودند،ولی از همان زمان تحصیل دانش پزشکی،احساس می کردم برای ایرانیان فارسی زبان،کتاب جامع وکاملی در این حوزه وجود ندارد وباید کاری کرد تاانبوه فارسی زبانان که…

چهارده روایت از عشق صنوبر – زندگینامه داستانی شهید آیت الله محمدرضا سعیدی خراسانی

۶ مرداد ۱۴۰۰

چهارده روایت از عشق صنوبر – زندگینامه داستانی شهید آیت الله محمدرضا سعیدی خراسانی نویسنده: علی الله سلیمی   آقای سعیدی شاگرد زیاد داشت. افراد محل همگی پشت سر آقای سعیدی نماز می خواندند. ایشان از آقای لاهوتی و طالقانی و دیگران دعوت می کرد که به مسجد بیایند. یکی…

آشنای شهر بادگیرها – زندگینامه داستانی شهید آیت الله محمد صدوقی

۶ مرداد ۱۴۰۰

آشنای شهر بادگیرها – زندگینامه داستانی شهید آیت الله محمد صدوقی نویسنده: علی الله سلیمی   آیت الله صدوقی آرام و قرار نداشت و شوق دیدار آقاسید روح الله، لحظه ای او را رها نمی کرد. دوباره خاطرات آن روزها، جلوی چشمانش زنده شد؛ روزهای خوبی که با هم داشتند…

سی و چهار فانوس روشن در خواب های کارون- زندگینامه داستانی شهید سید محمدعلی جهان آرا

۶ مرداد ۱۴۰۰

سی و چهار فانوس روشن در خواب های کارون- زندگینامه داستانی شهید سید محمدعلی جهان آرا نویسنده: علی الله سلیمی   خورشید در حال غروب بود. توپخانه دشمن، فلکه را زیر گلوله های خود گرفته بود. محمد دوربین را جلو چشم گرفت. ساختمان پلیس راه به تپه ای سیمانی شباهت…

چکامه ناتمام – زندگینامه داستانی منوچهری دامغانی

۶ مرداد ۱۴۰۰

چکامه ناتمام – زندگینامه داستانی منوچهری دامغانی نویسنده: عبدالصالح پاک   نگاهی به خانه انداخت. از لای پرده‌ی سفید پنجره، نوری به کوچه می‌تابید.احساس کرد، کسی پشت پرده نگاهش می‌کند.سیمای زنی ایستاده را دید، که به کوچه زل زده بود. پاهایش سست شد. خواست برگردد و حرفی بزند و از…

متهم پرونده ی ۱۸۰۹۱- زندگینامه داستانی آیت الله شهید عطاءالله اشرفی اصفهانی

۶ مرداد ۱۴۰۰

متهم پرونده ی ۱۸۰۹۱- زندگینامه داستانی آیت الله شهید عطاءالله اشرفی اصفهانی نویسنده: شمسی خسروی   چه حالی؟ چه احوالی؟ آقایان را کرده اید در محبس، انتظار دارید ملت جشن بگیرند و شاد باشند؟ به خدا تا همین الان مهمان داشتیم. دسته دسته می آیند و اجازه می خواهند برای…

عقاب سبلان- زندگینامه داستانی حسین رضازاده

۶ مرداد ۱۴۰۰

عقاب سبلان- زندگینامه داستانی حسین رضازاده نویسنده: سعید اسدی فر یا ابوالفضل! خودت کمک کن! کمکم کن تا هرگز از پا درنیایم! خودت کمک کن تا راه سختم را با همین پاهای خودم، با همه ی توانایی ام، تا رسیدن به بلندترین قله ها بروم! من باید به بلندیها برسم….

ببرهای خراسان- زندگینامه داستانی امیررضا و رسول خادم

۶ مرداد ۱۴۰۰

ببرهای خراسان- زندگینامه داستانی امیررضا و رسول خادم نویسنده: سعید اسدی فر   خب بابا! باید چیکار کنم، تا بتونم از حریف امتیاز بگیرم و اون رو شکست بدم؟ ببین پسرم! زیرگیری از حریف، به تنهایی باعث پیروزی نمی شه. در خیلی از مسابقات دیده‌شده، که زیرگیرنده، خودش مغلوب حریفش شده….

خورشید خاور – زندگینامه داستانی علامه محمدرضا حکیمی

۶ مرداد ۱۴۰۰

خورشید خاور – زندگینامه داستانی علامه محمدرضا حکیمی نویسنده: سعید اسدی فر   خوب، جناب طبسی و جناب شیخ ورامینی! این مقدار کفایت می‌کند، یا باز هم بگویم؟ شیخ ورامینی، شرمگینانه گفت: استاد! بیش از این ما را شرمنده نفرمایید! ماشاالله موضوع را به قدری فصیح و روان و علمی…

کلیله و دمنه در خورجین- زندگینامه داستانی ابولمعالی نصرالله منشی

۶ مرداد ۱۴۰۰

کلیله و دمنه در خورجین- زندگینامه داستانی ابولمعالی نصرالله منشی نویسنده: بهمن پگاه راد   میرزا نصرالله گفت:حکایتی نیست،اما آنچه ازآخرین روزهای وزارت برسرم گذشت می گویم.مدتی بودبه مجلس بزم خسرو ملک نمی رفتم.راستش دوست نداشتم شاعران متملق گوراببینم وآنهارا که یکی بعد از دیگری درمدح شاه از یکدیگر سبقت…

فتح الفتوح دل من-زندگینامه داستانی شهید دکتر محمد مفتح

۲۰ تیر ۱۴۰۰

فتح الفتوح دل من-زندگینامه داستانی شهید دکتر محمد مفتح نویسنده: اصغر استاد حسن معمار رو به روی گنبد طلا و مناره های بلند حرم هستم که بر بالای آن پرچم سیاهی تاب می خورد. سر خم می کنم و می روم داخل. رو به ضریح می ایستم. آینه ها تصاویر…

استاد زاده شیدا-زندگینامه داستانی آیت الله شهید مهدی شاه آبادی

۲۰ تیر ۱۴۰۰

استاد زاده شیدا-زندگینامه داستانی آیت الله شهید مهدی شاه آبادی نویسنده: اصغر استاد حسن معمار دست لرزانش بر سنگهای سرد لغزید. خود را جلو کشید. چشمانش بر نوشته ی سنگ مزاری ثابت ماند: ((مزار شهید آیت الله حاج شیخ مهدی شاه آبادی، فرزند عارف کامل آیت الله شاه آبادی…)) درد…

از تبار حکیمان- زندگینامه داستانی استاد عبدالله جوادی آملی

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

از تبار حکیمان- زندگینامه داستانی استاد عبدالله جوادی آملی نویسنده: رضا شیرازی استاد جوادی آملی در همان فرصت کوتاه یادآور شد: مهم ترین ره آورد انبیای الهی چه بود؟ ایجاد عشق به خداوند در دل های مردم، مهم ترین ره آورد انبیا برای انسان بود؛ و عشق به خداوند، فرع…

فرار از قدرت – زندگینامه داستانی ابوحامد محمد غزالی

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

فرار از قدرت – زندگینامه داستانی ابوحامد محمد غزالی نویسنده: فیروز اسمعیلی حسن صباح در قلعه ی الموت، برای جهان اسلام یک تهدید واقعی به حساب می آمد؛ به همین دلیل، غزالی وقتی عطای بغداد را به لقایش بخشید و از قدرت گریخت، باز هم هیچ گاه از مبارزه ی…

ترنمهای تنهایی – زندگینامه داستانی ملا احمد نراقی

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ترنمهای تنهایی – زندگینامه داستانی ملا احمد نراقی نویسنده: علی معصومی به دوستم اجازه ندادم بیش از این ادامه دهد و در پاسخ به صحبتهایش گفتم: اگر می دانستم دوستانم در غیابم این حرف ها را می زنند، سعی می کردم به هر سختی ای که شده است، در گردش…